Instruktörsutbildningar

I samarbete med Svenska Brukshundklubben erbjuder jag instruktörsutbildningar för klubbar och distrikt inom organisationen.
FORTBILDNINGAR för instruktörer:
 
- Allmänlydnad
- Inlärning hos hund
- S-B-K (A-B-C) inlärningsmodellen
- Belöningsutveckling
- Relation mellan hund och människa
- Problembeteenden
- Klickerträning
- Shaping och targeting
- Tävlings- o. brukslydnad
- Specialsök
- Nose Work
- Sök
- Spår
Primärt fokus för utvecklingsdagarna är att ge instruktörerna handfasta verktyg/övningar att använda när de håller kurs.
Utvecklingsdagarna kan med fördel kombineras med endagskurs inom valfritt ämne för klubbens övriga medlemmar.
Dog Gå på en solig dag
Maila eller ring för mer info/bokning:
klickerfokus@gmail.com
070-213 53 27