Maggans spårkurser

Nedan finner du information om de olika spårkurser som Maggan håller med jämna mellanrum! Se kurssidan för aktuella datum.

Spårkurs personspår - steg 1 / grundkurs

Spårteori – vad är ett spår och varför spårar hunden?

Spårmotivation  

Belöning – hur belönar jag min hund

Lekutveckling – vikten av att leka och ”teambuilda”

Spårstart – vi utvecklar från ”drullapå” spår till spårupptag

Liggtider

Spårets längd och riktningsförändringar

Föremål i spåret

Start och avslut på spåret

Pris: 1200kr
Antal kurstillfällen: 4 st
Kurstid: 2-3 timmar
Erfarenhet: inga
Plats: Nordanstig (olika platser varje gång)
Max antal: 6 st ekipage

Anmälan till :  Maggan 070-2224014 alt. info@conmax.se

All info kring betalning, plats etc skickas ut efter anmälan

 

Spårkurs - steg 2 / fortsättningskurs

Spårteori –  utveckling av teknik

Vindlära

Spårmotivation – koncentration och uthållighet

Icke förarspår

Lekutveckling – vikten av att leka och ”teambuilda”

Spårstart – direktpåsläpp till spårupptag i större område

Liggtider – utveckling av ”samma” liggtid till jaktspår

Spårets längd och riktningsförändringar, förledningsspår

Markering av föremål i spåret

Pris:
Antal kurstillfällen:
Kurstid: 2-3 timmar
Erfarenhet: skall ha grundkunskap i spår
Plats: Nordanstig (olika platser varje gång)
Max antal: 6 st ekipage

All info kring betalning, plats etc skickas ut efter anmälan

 

Träningsdag – avancerad spår

Spårteori –  utveckling av avancerad teknik

Vindlära - avancerad

Spårmotivation – koncentration och uthållighet

Miljöförändring, störningar i spåret

Underlagsförändringar

Spårets längd, riktningsförändringar, förledningsspår

Markering av föremål i spåret

Dressyrjournal, olika belastningar såsom väder, vind, underlag, störningar mm

Pris: 500 kr
Antal kurstillfällen: 1 st
Kurstid: 10-15
Erfarenhet: goda kunskaper i spårarbete men vill utvecklas (individuellt)
Plats: Nordanstig
Max antal: 6 st ekipage

Anmälan till :  Maggan 070-2224014 alt. info@conmax.se

All info kring betalning, plats etc skickas ut efter anmälan

 

Hårda Spår / grundkurs

Belöning – hur belönar jag min hund

Lekutveckling – vikten av att leka och ”teambuilda”

Spårstart – vi utvecklar från ”drullapå” spår till spårupptag

Liggtider

Spårteknik i hårda spår

Spårets längd och riktningsförändringar

Underlagsskiften

Start och avslut på spåret

Pris: 1200kr

Antal kurstillfällen: 4 st
Kurstid: ca 2-3 timmar
Erfarenhet: inga
Plats: Nordanstig (olika platser varje gång)
Max antal: 6 st ekipage

Anmälan till :  Maggan 070-2224014 alt. info@conmax.se

All info kring betalning, plats etc skickas ut efter anmälan

 

Hårda Spår / avancerad

Spårteori –  utveckling av avancerad teknik

Vindlära - avancerad

Spårmotivation – koncentration och uthållighet

Miljöförändring, störningar i spåret

Underlagsförändringar

Spårets längd, riktningsförändringar, förledningsspår

Markering av föremål i spåret

Dressyrjournal, olika belastningar såsom väder, vind, underlag, störningar mm

3 tim * 6 tillfällen