Klickertränarutbildning och Tränarutbildning steg 2

I Klickertränarutbildningen fokuserar vi på att du som kursdeltagare ska få med dig verktyg för att bli riktigt duktig på klickerträningträning och att använda dessa verktyg i framför allt nyinlärning, men också till viss del problemlösning.

Förkunskapskrav: Inga

Klickertränarutbildning

Träff 1 

Första tillfället på kursen lägger vi stor vikt vid att introducera dig i klickerträning. Vi går igenom olika belöningsformer, belöningsutveckling, timing, kriterier och belöningsfrekvens och kvalité. Du får lära dig att använda fri shaping och targeting för att forma fram nya beteenden hos hunden. Du får också en grundlig introduktion i hundens beteende.


Träff 2 

Andra tillfället på kursen lägger vi störst vikt vid mål, målbilder och kriterier. Du får jobba med att sätta upp mätbara mål för din träning och att dela upp dessa i handfasta kriterier för varje träningspass. Centrala teman är 80%-regeln, loggföring av träning och att skapa bra kriterieplaner. Dessutom fortsätter vi beteendeträningen som vi började med den första helgen. 


Träff 3

Tredje tillfället är huvudtemat signaler och hur man lär in säkra kommandon. Vi går igenom de olika stegen för att få kvalitetssäkrade, väl fungerande kommandon och gör flera praktiska övningar på detta under helgen. Vi fortsätter naturligtvis att jobba med beteendeträningen och att utveckla belöningsteknikerna.
 

Träff 4

Denna helg knyter vi ihop säcken och sätter ihop alla delarna till en helhet. Huvudtemat för det fjärde tillfället är baklängeskedjning - ett mycket effektivt sätt att kvalitetssäkra olika moment. Vi jobbar mycket praktiskt med olika kedjor. Helgen avslutas med gemensam träning och utdelning av diplom till alla deltagare.

 

Pris: 12900:- inkl moms 

(möjlighet att delbetala finns med 4 delbetalningar á 4000:- totalpris 16000:-)

 

 

Klickertränarutbildning steg 2

Tränarutbildning steg 2 bygger vidare på Klickertränarutbildningen. Här fokuserar vi på att utveckla belöningstekniker och går djupare in på inlärning och relation med hunden. Vi går också djupare in på etologi och hundars beteende. I steg 2 riktar vi oss mer mot en individuell intresserinriktning såsom tävlingslydnad, sök, spår, retrieverjakt, rallylydnad, Nose Work, specialsök etc.

Förkunskapskrav: Klickertränarutbildning, antingen vår egen eller motsvarande utbildning från annan utbildningsanordnare.

 

Utbildningsträffarna är till största delen praktiska, en del teori är nödvändig, men vi försöker integrera den så långt det är möjligt i den praktiska träningen.

 

Mellan träffarna kommer varje deltagare att ha praktiska/teoretiska hemuppgifter.

 

Examinationen på utbildningarna består av löpande teoretiska/praktiska uppgifter och en avlsutande uppgift i anslutning till kursavslut.

Träff 1 

Första tillfället på kursen repterar vi grunderna i klickerträning. Vi går igenom olika belöningsformer, belöningsutveckling, timing, kriterier och belöningsfrekvens och kvalité. Du får utveckla dina kunskaper i fri shaping och targeting. Du får också en grundlig introduktion i hundens inlärning.


Träff 2 

Andra tillfället på kursen lägger vi störst vikt vid mål, målbilder och kriterier. Du får jobba med att sätta upp mätbara mål för din träning och att dela upp dessa i handfasta kriterier för varje träningspass. Centrala teman är 80%-regeln, loggföring av träning och att skapa bra kriterieplaner. Här får du praktiskt träna på att sätta upp mål och omsätta dem i kriterieplaner och praktisk hundträning! 


Träff 3

Tredje tillfället är huvudtemat signaler och hur man lär in säkra kommandon. Vi jobbar med att kvalitetssäkra kommandon/signaler och lägger stor vikt vid att lära hundarna att lyssna på vilken signal de får från sina förare. Mycket tid läggs också på att jobba med hundarnas förmåga till självbehärskning - att vänta på rätt signal.
 

Träff 4

Denna helg knyter vi ihop säcken och sätter ihop alla delarna till en helhet. Huvudtemat för det fjärde tillfället är baklängeskedjning - ett mycket effektivt sätt att kvalitetssäkra olika moment. Den här helgen får du utveckla dina färdigheter inom baklängeskedjning, massor av praktisk träning för att du ska bli verkligt duktig. Helgen avslutas med gemensam träning och utdelning av diplom till alla deltagare.

 

Pris: 14900:- inkl moms

(möjlighet till delbetalning finns med 4 delbetalningar á 4500:- totalpris 18000:-)