Tränarutbildning, spår

Tränarutbildning spår riktar sig till dig som redan spårat mycket och vill utveckla dina kunskaper likväl som till rena nybörjare, vi ser det som en ren fördel att deltagarna har blandade erfarenheter på våra utbildningar då all träning anpassas individuellt och undervisningen bygger på att alla delar med sig av sin erfarenheter.

 

Datum och tider

3 helger under 2019

Träff 1:

Träff 2:

Träff 3: 

Tider: lör 9:00-18:00, sön 9:00-16:00

Sista anmälan 

Tränarutbildning Spår fokuserar på att utveckla belöningstekniker och går djupare in på inlärning och relation med hunden med inriktning mot spår. Här riktar vi oss helt mot spår med fokus på hårda spår som grund för inlärning av spårteknik.

 

Kursledare: Ulrika Norell och Maggan Fredholm

 

Innehåll:

Belöningsutveckling och belöningar i spåret

Spårteori - vad är ett spår? hur påverkar väder och vind spåret?

Hårda spår - vad, hur och varför

Spårteknik och linhantering

Kända spår

Okända spår

Korta och långa spår

Raka spår

Böjar och vinklar

Förledningsspår

Underlagsskiften

Markering av föremål

Mål- och träningsplanering

 

Förkunskapskrav: Stort intresse för spårarbete. Grundkunskaper i klickerträning. Då all tärning individanpassas kan vi ha mixade grupper med både nybörjare och erfarna spårförare.

 

Utbildningsträffarna är till största delen praktiska, en del teori är nödvändig, men vi försöker integrera den så långt det är möjligt i den praktiska träningen.

 

Mellan träffarna kommer varje deltagare att ha praktiska/teoretiska hemuppgifter.

 

Examinationen på utbildningarna består av löpande teoretiska/praktiska uppgifter och en avslutande uppgift i anslutning till kursavslut.

Pris: 14900:-/ekipage inkl moms 

(möjlighet till delbetalning finns med 4 delbetalningar á 4500:- totalpris 18000:-)

 

 

Klicker Fokus - tränarutbildning, hundkurser, Nacka & Värmdö