Specialsök

Våra specialsökskurser passar för alla som vill lära sig mer
om hundens luktsinne, förmåga att finna mha nosen och
kanske är nyfiken på tävlingsformen specialsök som är under
utveckling inom SBK. Vi individanpassar all träning och jobbar
utifrån klickerträningens principer. 
Etikett (doft) på kurserna är kong.

 

Grundkurs, 5 ggr á 1,5 tim

Datum: 

Tid: 

Plats: 

Pris: 1850:-/ekipage inkl moms 

 

 

 

Specialsök innebär att hunden ska söka, hitta och markera en specifik doft i olika mijöer t.ex. inomhus, utomhus, på/i fordon osv.

 

Exempel på dofter kan vara kong, krut, svamp mfl. Inom tull - militär- o. polisväsendena söker specialsökhundarna ffa olika typer av sprängämnen, vapen, ammunition, pyroteknik och narkotika. 

 

På våra kurser använder vi kong.

 

Civila specialsökhundar söker efter cancer, granbarkborre, vägglöss, mögel, gas etc